O aplikaci

Mapová aplikace umožňuje prezentaci trojrozměrných geografických dat prostřednictvím webového prohlížeče. Geografická data jsou reprezentována modelem terénu, podkladovými mapami, budovami a dalšími objekty ležícími na terénu i nad ním. Uživateli jsou k dispozici nástroje pro základní pohyb v mapě, informace o vybraném místě, zakreslování grafiky a poznámek, měření v terénu.

Projekt je řešen ve spolupráci společnosti T-MAPY spol. s r.o. a Masarykovy univerzity s finanční podporou TA ČR. Využita je technologie OpenWebGlobe uvolněná pod licencí MIT. Autorem ukázkových modelů budov přírodovědecké fakulty MU je Jan Russnák, další objekty jsou zapůjčeny z úložiště Google Earth.

Pro správné fungování je zapotřebí použití webového prohlížeče s podporou WebGL.

T-MAPY spol. s r. o. OpenWebGlobe Technologická agentura České republiky Masarykova Univerzita